Plán akcí pro školní rok 2018/2019
Přidal/a Administrator dne 29. August 2010
související s naplňováním hlavních cílů školy


- seznamovací setkání s rodiči *září

- tématické fotografování dětí - zima * říjen

- vystoupení/výrobky pro důchodce dle požadavků OÚ * listopad

- Mikulášská nadílka * prosinec

- „Vánoční koledování“ pod obecním vánočním stromem * prosinec

- vánoční besídka pro rodiče a prarodiče * prosinec

- vánoční „Kouzelná noc“ v MŠ * prosinec

- divadelní představení dle nabídky * průběžně

- maškarní karneval v MŠ * únor

- vítání jara- oslava Velikonoc * březen

- fotografování dětí na tablo školy *květen

- oslava Dne dětí- tématická * červen

- slavnostní rozloučení se školáky za účasti OÚ *červen

- slavnostní hostina s dorty na rozloučení se školním rokem * červen

- předplavecký výcvik * prosinec -únor

- logopedická prevence * průběžně