Rozhodnutí o přijetí dětí pro školní rok 2019/2020
Přidal/a Simona dne 05. June 2019
Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním a dalším vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zveřejňuje ředitelka MŠ registrační čísla dětí, které byly přijaty k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020.

Přijaty byly děti s těmito registračními čísly:

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8