ZÁPIS DĚTÍ do MŠ - informace
Přidal/a Simona dne 13. April 2020


ZÁPIS DO MŠ V SOUVISLOSTI S NAŘÍZENÍM VLÁDY ZE DNE 3. 4. 2020 PROBĚHNE VE STANOVENÉM TERMÍNU, tj 5. KVĚTNA. 2020.
*formou přihlášek - bez osobní přítomnosti žadatelů v MŠ.

PŘIHLÁŠKU, KTEROU SI STÁHNETE Z WEBOVÝCH STRÁNEK MŠ ( Dokumenty) PO VYPLNĚNÍ ODEŠLETE EMAILEM NA ADRESU ŠKOLY. DO PŘEDMĚTU EMAILU MUSÍ BÝT TISKACÍM PÍSMEM NAPSÁNO ZÁPIS - PŘÍJMENÍ DÍTĚTE.
adresa: mslysovice@seznam.cz

Kdo nemá možnost přihlášku stáhnout, může si ji vyzvednout ve schránce na dopisy u vchodu do MŠ Lysovice a vyplněnou tam znovu v OZNAČENÉ OBÁLCE "ZÁPIS" vhodit do 5.5.2020 včetně.
Přihlášky budou ve schránce k dispozici od 1. 5. 2020.

UPOZORNĚNÍ - NEZAPOMEŇTE UVÉST SVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO, JINAK VÁM NEMŮŽE BÝT SDĚLENO EVIDENČNÍ ČÍSLO, POD KTERÝM BUDE ZVEŘEJNĚNO ZDA JSTE BYLI PŘIJATI A PŘIHLÁŠKA BUDE TUDÍŽ NEPLATNÁ.

Děti budou přijímány podle stanovených kritérií, pečlivě si je prosím přečtěte!

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení proběhne do 30. dnů FORMOU ZVEŘEJNĚNÍ EVIDENČNÍHO ČÍSLA na webu školy a pokud bude MŠ stále uzavřena, na dveřích školy.
Písemné vyrozumění obdrží POUZE DĚTI NEPŘIJATÉ.