Informace pro rodiče
Přidal/a Simona dne 25. August 2020

Vážení rodiče

MŠ LYSOVICE zahajuje provoz pro všechny děti dne 1. 9. 2020 od 7.00 hod.

Roušky povinné zatím nejsou, měření teploty při vstupu do budovy prozatím odpadá. Dále se vše bude řídit pokyny MŠMT A MZ ČR.

POVINNÁ ALE ZŮSTÁVAJÍ PRAVIDLA DEZINFEKCE RUKOU IHNED PO VSTUPU DO BUDOVY a ZÁKAZ POHYBU OSOB PO BUDOVĚ MŠ.

Po vstupu a zutí obuvi si v šatně převléknete dítě, věci uložíte do skříňky s vaší značkou a odešlete dítě s paní školnicí do umývárny, kde si umyje ruce a přejde do třídy. Vy PROSÍM BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ opouštíte budovu.
VYJÍMKU MAJÍ PRVNÍ TÝDEN JEN RODIČE NOVĚ NASTOUPIVŠÍCH DĚTÍ, KTERÉ PROSTŘEDÍ A PERSONÁL MŠ DOSUD NEZNAJÍ, vzhledem k bezkontaktnímu zápisu. Mohou s dítětem NA NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU DO UMÝVÁRNY, DOHLÉDNOU NA ŘÁDNÉ UMYTÍ RUKOU DÍTĚTE A POTÉ HO PŘEDAJÍ NA CHODBĚ PANÍ UČITELCE NA SMĚNĚ. DO TŘÍDY NEVSTUPUJTE, loučení prosím zbytečně neprotahujte, je to pro dítě o to víc stresující.
Odchod dětí z MŠ bude obdobný. Po zazvonění vyčkáte po přezutí a dezinfekci rukou v šatně až Vám paní učitelka dítě předá. Po převléknutí opět BEZ ZBYTEČNÝCH PRŮTAHŮ opouštíte budovu školy.

PLACENÍ OBĚDŮ – INFORMACE VÁM PŘEDÁ PANÍ KUCHAŘKA. Zaplatíte si dopředu celý měsíc podle lístečku, který dostanete. Obědy, které dítě nevyčerpá, Vám paní kuchařka v následujícím měsíci odečte.
ŠKOLNÉ prozatím zůstává 150 Kč, NEPLATÍ HO DĚTI, KTERÉ JSOU V POSLEDNÍM – POVINNÉM ROČNÍKU MŠ.
SEZNAM VĚCÍ, potřebných do MŠ, najdete zde, na stránkách školy.

Vše ostatní si řekneme na INFORMAČNÍ SCHŮZCE, která se uskuteční VE ČTVRTEK 3. ZÁŘÍ v jídelně v 1. patře v 15. 00 hod. Účast je povinná, prosím o dochvilnost.

UPOORNĚNÍ ZÁVĚREM – VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE S OHLEDEM NA SOUČASNOU SITUACI V SOUVISLOSTI S NEBEZPEČÍM NÁKAZY CORONAVIROVOU INFEKCÍ, NEBUDOU DO MŠ PŘIJÍMÁNY DĚTI, KTERÉ VYKAZUJÍ ZNÁMKY AKUTNÍHO RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ. BUDE-LI MÍT DÍTĚ TEPLOTU, KAŠEL NEBO RÝMU, ČI VYKAZOVAT JINÉ ZNÁMKY AKUTNÍ NEMOCI, BUDETE SI HO MUSET VZÍT ZPĚT DOMŮ A PŘELÉČIT. V PŘÍPADĚ, ŽE SE TYTO PŘÍZNAKY PROJEVÍ BĚHEM DNE, BUDETE IHNED KONTAKTOVÁNI TELEFONICKY A PRO DÍTĚ JSTE SI POVINNI PŘIJET, ČI ZAJISTIT JINAK JEHO ODVOZ.

VĚŘÍME, ŽE POCHOPÍTE TATO OPATŘENÍ. VYCHÁZEJÍ Z PLATNÝCH METODICKÝCH POKYNŮ MŠMT A MZ ČR ze dne 17. 8. 2020 a jsou realizována k ochraně Vašich dětí, Vás i zaměstnanců školy. V případě nákazy, často i opakované, nejde jen o přímé ohrožení zdraví, ale i o nebezpečí karantény všech zúčastněných, a tedy i uzavření školy. A to si jistě nikdo z nás nepřeje.