Zápis dětí do MŠ
Přidal/a Simona dne 05. April 2018

Zápis dětí do mateřské školy se koná ve čtvrtek 3. května 2018 od 13.°° do 14.°° hodin v budově MŠ Lysovice.

Přineste si rodné číslo dítěte.
Kriteria pro přijetí a přihlášku najdete v sekci Dokumenty.